Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Ålekvabbe

Ålekvabbe

Kendetegn

Ålekvabben er især bemærkelsesværdig, fordi den føder levende unger – i modsætning til de fleste andre fisk, der lægger æg, som så klækkes i vandet. Ålekvabben parrer sig i august, og hunnen føder i december op til 400 levende unger der er 3-5 mm lange.

 

Ålekvabben bliver max. 45 cm, hvilket er sjældent.

Levested og føde

Ålekvabben er en af de ”faste beboere” i de beskyttede, kystnære farvande og i vore fjorde. 

 

Føden består af tanglopper, orme små muslinger mm.

Fangstmetode

I de indre farvande fiskes en del ålekvabber i ruser og bundgarn.

 

Kilde:

Nordsøen Oceanarium

Mindstemål

Alle under 230 mm er fredet, bortset fra anvendelse til agn.

Fredningstider

Saltvand

Hele året*

*I Limfjorden er det på trods af nævnte fredning tilladt at lande ålekvabber i perioden 01. maj - 31. juli

bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"