Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Aborre

Aborre

Kendetegn

Aborrens vækst er meget afhængig af miljøforholdene, men normalt vil aborren i løbet af 8-10 år være vokset til 25-30 centimeter. Under gode vækstvilkår kan de dog blive op til 40-50 centimeter og vejer da cirka 1,1-1,8 kilo.

Levested og føde

Aborren er meget almindelig i både ferskvand og brakvand. Den forekommer i stort set alle danske søer, damme og større åer. Den findes i både i klare og uklare søer, men den trives dog bedst i klarvandede søer. Der lever også aborrer i brakvand f.eks. langs kysterne i Øresund og Bælthavet, hvor saltholdigheden er beskedne 8-10 promille.

 

Aborrer holder ofte sammen i stimer. Mindre aborrer lever ofte, hvor der er vandplanter, større aborrer jager i stimer på åbent vand. Aborren søger føde ved hjælp af synet og er derfor mest aktiv om dagen.  Undersøgelser har vist, at aborren ofte søger ind til land om natten. Brakvandsaborrer foretager lange gydevandringer.

 

De mindste aborrer æder først dyreplankton og senere insektlarver, tanglopper, små krebs og fiskeæg, mens de større aborrer (fra 15-20 centimeter) også æder fisk, men kun som en del af deres føde.

 

Kilde:

Fiskepleje.dk

Mindstemål

Saltvand

 
Nordsøen 20 cm
Skagerrak/Kattegat 20 cm
Bælterne 20 cm
Østersøen underområder:  

- 22-25

- 26-28

- 29-32

20 cm
20 cm
20 cm

Ringkøbing Fjord 20 cm
Limfjorden 20 cm

Ferskvand

-
Fredningstider

Ikke omfattet af fredningstider.

bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"