Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Brasen

Brasen

Kendetegn

Som yngel ligner brasen meget skalle, men herefter antager brasen den karakteristiske høje og flade kropsform. Brasen kan blive væsentligt større end skalle, hyppigt op til 30-40 centimeter lang i løbet af 8-20 år, og veje 1-2 kg. I nogle tilfælde kan de blive op til 80 centimeter og veje 9 kg.

Levested og føde

Brasen er udbredt i hele landet og findes i de fleste af vores søer og langsomt flydende åer, dog ikke i små moser og vandhuller. Den kan også leve i brakvand.

 

De unge brasener opholder sig ofte i småstimer i området langs bredden, mens de voksne brasen som regel lever på dybere vand. Her kan de også forekomme i store stimer. I nogle søer svømmer brasen ind til bredden og opholder sig der om natten.

 

Brasenyngel og ungfisk æder især dyreplankton. Efter et par år bliver større smådyr det dominerende fødeemne. Voksne brasener lever som oftest af bundlevende smådyr, især myggelarver. Når brasen æder, står den lodret i vandet. Den udskydelige mund er specielt indrettet til at suge smådyr op af bunden, og filtrere dem fra mudder og plantedele, der bliver pumpet ud gennem gællerne.

 

Kilde:

Fiskepleje.dk

Mindstemål

Saltvand

 
Nordsøen 36 cm
Skagerrak/Kattegat -
Bælterne -
Østersøen underområder:  

- 22-25

- 26-28

- 29-32

-
-
-

Ringkøbing Fjord -
Limfjorden -

Ferskvand

-
Fredningstider

Ikke omfattet af fredningstider.

bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"