Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Brisling

Brisling

Kendetegn

På grund af de skarpe bugskæl, kaldes den også for ”skarpsild”.

Brislingen bliver max. 16 cm.

Levested og føde

De vigtigste gydepladser findes i den sydlige Nordsø og Skagerak.

 

Brislingen lever i stimer i de frie vandmasser. Tilsyneladende er der en vis konkurrence mellem sild og brisling, således at en stor sildebestand udelukker en stor brislingbestand – og omvendt. 

Fangstmetode

Brislingen fanges med trawl og not, og anvendes som industrifisk og til minkfoder samt en lille del til konsum.

 

Kilde:

Nordsøen Oceanarium

Mindstemål

Ikke omfattet af mindstemål.

Fredningstider

Saltvand

Periode

Farvand 

01. maj - 30. sep Roskilde Fjord og Isefjorden m.v
bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"