Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Ferskvandsulk

Ferskvandsulk

Kendetegn

Finnestribet ferskvandsulk er en bundfisk med et fladt, bredt hoved og mangler svømmeblære. Fisken kan blive op til 12,5 cm.

Levested og føde

Ferskvandulken lever i relativt klart, rindende vand med stenet eller sandet bund. Her lever den af insektlarver, døgnfluelarver samt æg og yngel af andre fisk.

 

Den lever i relativt klart, rindende vand med stenet eller sandet bund. Her lever den af insektlarver, døgnfluelarver samt æg og yngel af andre fisk.

 

Ferskvandsulken er udbredt fra Sibirien i øst til og med Danmark i vest. I Danmark findes den naturligt i Skjern Å-systemet. Siden midten af 1990’erne er den dog også observeret få steder i Gudenåen, hvilket sikkert skyldes ulovlige udsætninger. Ulken, som naturligt hører til i Skjern Å, er ret enestående, da man ikke har kendskab til, at den oprindeligt har levet i andre danske vandløb.

 

Kilde:

Fiskepleje.dk

Fangstmetode

Størstedelen af de kommercielle fangster af blåmuslinger i danske farvande foregår i Limfjorden. Det bliver desuden mere og mere almindeligt at dyrke blåmuslingerne på særlige anlæg. Disse kaldes ofte linemuslinger, da de er dyrket på liner. Linemuslinger er ofte mere righoldige på kød og har ydermere fordele ved at være fri for sand. Mindste fangstmål i Limfjorden er 4,5 cm (skallængde). I resten af Danmark er det 5 cm. De fiskes med særlige muslingeskrabere.

bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"