Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Fiskeren og omgivelserne

Nogle gode råd

Det er vigtigt, at du som lyst- og fritids- fisker overholder nogle få skrevne og uskrevne regler for fiskeri og færdsel i naturen. Det er med til at bevare fiskene Og så giver det et godt forhold mellem lystfiskere og fritidsfiskere og andre, der bruger naturen, og ikke mindst dem, der bor i området. Det vil også være til gavn for kommende generationer af lyst- og fritidsfiskere.

 

Fredningstider, fredningsbælter og mindstemål

Sæt dig godt ind i reglerne om fredningstider, fredningsbælter og mindstemål. Overhold dem nøje.

 

Vis hensyn, når du færdes i naturen

Gå altid på markveje og stier. Lad være med at støje unødigt og undlad at smide og efterlade affald, flasker og andet. Efterlad heller ikke fiskeaffald på fiskestedet eller stranden. Stranden er åben for alle. Ingen – heller ikke større klubber eller selskaber – kan forvente at have stranden for sig selv.

 

Begræns fiskeri med flere stænger

Hvis du stiller stænger op spredt over et større stykke strand, forhindrer det andre lystfiskere i at fiske. Det er derfor en god idé, at du kun fisker med 1-2 stænger. Hvis du holder god afstand til andre fiskere og ikke ”gror fast” på en bestemt plads, er der bedre plads til alle.

 

Vis hensyn ved parkering

Brug så vidt muligt altid P-pladser. Lad være med at spærre småveje, hvor der kan være lokal trafik eller landbrugskørsel. Brug kun offentlige veje.

 

Søsætning af joller

Hvis du søsætter en jolle, så brug anlagte ramper. Det er både nemmere og mere skånsomt mod naturen.

 

Camping og mobilhomes

Det er forbudt at overnatte i campingvogn eller mobilhomes ved alle strande og på de parkeringspladser, hvor der er opsat skilt om, at det er forbudt at overnatte. Hvis du vil overnatte i telt, skal du have ejerens tilladelse – også på stranden.

 

Viden
bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"