Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Havørred

Havørred

Kendetegn

Havørreden er en sølvskinnende, slank fisk med fedtfinne. Den kan kendes fra laksen på den mere plumpe kropsform og tykkere halerod. Den har mange afrundede pletter på kropssiden også under sidelinien. De øverste og nederste gællegitterstave på forreste gællebue er knudeformede. Ligesom laksen har den yngledragt.


Havørreden bliver normalt op til 80-100 cm. Der er rapporteret om størrelser på 140 cm i Det Kaspiske Hav.

Levested og føde

Havørreden ligner laksen med hensyn til vandring, gydning og udvikling. Den lever de første 1-5 år i ferskvand, hvorefter den søger mod havet. Her vokser den sig stor. Havørreden lever nær kysterne til forskel fra laksen, der kan krydse have og tilbagelægge store afstande. Den er udbredt i hele Europa og det vestlige Asien fra Hvidehavet og Island til det nordlige Afrika. Er udsat mange andre steder i verden fx Australien og Sydamerika.

 

I ferskvand består føden af smådyr og insekter. I havet lever den af rejer og småfisk som brisling, tobis, sild osv. Havørreden indtager føde i gydeperioden i modsætning til laksen. Havørreden gyder normalt flere gange i livet i modsætning til laksen. I perioden juli-november trækker gydefiskene op i strømvand til det sted, hvor de selv blev klækket. Den gyder op til 10.000 æg over et par uger. Æggene ligger mellem sten og grus, til de klækker om foråret.

Fangstmetode

Mindstemål for havørreden er 40 cm. Den tages mest som en velkommen bifangst i bundgarn, garn og på langliner. Ørreden er en god spisefisk. Kødet minder meget om laksens. Farven varierer fra rødlig til gullig-hvid. Havørreden er desuden en af de mest populære sportsfisk. I Danmark udsættes der hvert år tusindvis af ørreder. Udsætningen er finansieret af de penge, som lystfiskere betaler for fisketegn.

Mindstemål

Saltvand

 
Nordsøen 40 cm
Skagerrak/Kattegat 40 cm
Bælterne 40 cm
Østersøen underområder:  

- 22-25

- 26-28

- 29-32

40 cm
40 cm
40 cm

Ringkøbing Fjord 40 cm
Limfjorden 40 cm

Ferskvand

40 cm
Fredningstider

Saltvand

Periode

Farvand 

16. nov - 15. jan Overalt (i yngledragt)*
15. sep - 28/29. feb Vadehavet
Hele året

I Ringkøbing, Nissum (i yngledragt) og Stadil fjorde er nedfaldshavørred totalfredet

 

*I saltvand gælder fredning af laks og ørred kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt. I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

 

Ferskvand

16. november - 15. januar

Sæson

Sæson hele året. Havørred er dog fredet flere steder fra oktober til udgangen af maj. Spisekvaliteten topper i månederne april til september.

Tilberedning og ernæring

Havørreden har mange af de samme spisemæssige kvaliteter som laksen og kan tilberedes på samme måder. Du kan finde opskrifter på hjemmesiden

2gangeomugen.dk

 

En havørred er en halvfed fisk. Den er særligt rig på jod, selen og kalium, og den har et højt indhold af B12-vitamin.

 

Kilde: 2gangeomugen.dk

bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"