Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Helt

Helt

Kendetegn

Helten er tilbøjelig til at danne bestande med lokale særpræg. I Danmark forekommer to typer af helt, svævhelt og bundhelt.

Levested og føde

Helten lever især i relativt store og dybe søer med klart, iltrigt vand. Der findes både stationære bestande og helt, der vandrer f.eks. mellem en fjord og en å. Helten lever både i vandløb og brakvand, f.eks. i Østersøen, i Ringkøbing Fjord.

 

 

Svævhelt holder til i de frie vandmasser, hvor den lever af planktondyr. Bundhelt æder foruden planktondyr også bunddyr som insekter, snegle og muslinger.

 

Kilde:

Fiskepleje.dk

Mindstemål

Saltvand

 
Ringkøbing Fjord 34 cm
Alle øvrige farvande 36 cm
   

Ferskvand

36 cm

 

Fredningstider

 

Saltvand

Periode

Farvand 

01. nov - 31. jan Overalt
01. okt - 31. marts Nissum Fjord
01. nov - 28/29. feb

Ringkøbing + Stadil Fjord

 

Ferskvand

01. november - 31. januar