Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Helt

Helt

Kendetegn

Helten er tilbøjelig til at danne bestande med lokale særpræg. I Danmark forekommer to typer af helt, svævhelt og bundhelt.

Levested og føde

Helten lever især i relativt store og dybe søer med klart, iltrigt vand. Der findes både stationære bestande og helt, der vandrer f.eks. mellem en fjord og en å. Helten lever både i vandløb og brakvand, f.eks. i Østersøen, i Ringkøbing Fjord.

 

 

Svævhelt holder til i de frie vandmasser, hvor den lever af planktondyr. Bundhelt æder foruden planktondyr også bunddyr som insekter, snegle og muslinger.

 

Kilde:

Fiskepleje.dk

Mindstemål

Saltvand

 
Nordsøen 36 cm
Skagerrak/Kattegat 36 cm
Bælterne 36 cm
Østersøen underområder:  

- 22-25

- 26-28

- 29-32

36 cm
36 cm
36 cm

Ringkøbing Fjord 34 cm
Limfjorden 36 cm

Ferskvand

36 cm

 

Fredningstider

 

Saltvand

Periode

Farvand 

01. nov - 31. jan Overalt
01. okt - 31. marts Nissum Fjord
01. nov - 28/29. feb

Ringkøbing + Stadil Fjord

 

Ferskvand

01. november - 31. januar

bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"