Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Hvor må jeg fiske med fisketegnet?
  • I saltvand på dansk fiskeriterritorium
  • Naturlige ferske vande - med ejerens tilladelse.
  • Hvis du fisker med redskaber, skal redskaberne mærkes med navn, adresse og matrikelnummer for den ejendom som har fiskeretten.
  • Kanaler, grøfter og lignende, som er skabt af mennesker, men som er en del af naturlige vandløb.

 

Vær opmærksom på, at der er mange steder, hvor du ikke må fiske. Det kan være på grund af fredningsbælter, regler om afstand eller der er en lokal lyst- eller sportsfiskerforening/klub som har fiskeretten. Og der er områder, hvor fiskeri helt er forbudt.

Ofte stillede spørgsmål
bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"