Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Ising

Ising

Kendetegn

Isingen er en højrevendt fladfisk, som kan kendes på, at sidelinien er stærkt buet og går over brystfinnen, men ellers følger dyrets midte. Ellers ligner isingen meget både rødspætte og skrubbe. Overfladen føles ru, fordi skællene har små randtakker. Øjensiden er ensfarvet brungrå til gulbrun afhængigt af levested. Blindsiden er hvid. Munden er forholdsvis lille. Isingen er den mindste af de almindelige fladfisk, man træffer i de danske farvande. Den bliver sjældent større end 35 cm og er i reglen langt mindre.

Levested og føde

Isingen lever på dybder fra 1 til 100 meter og foretrækker sandbund, hvor den gemmer sig for rovfisk. Er udbredt i det nordøstlige Atlanterhav.

 

Isingen lever af små krebsdyr, bløddyr, orme og nogle gange småfisk.

Fangstmetode

Isingen fanges mest som bifangst i trawl og sættegarn. Fiskeriet er reguleret af kvoter.

Fredningstider

Ikke omfattet af fredningstider.

Mindstemål

Saltvand

 
Nordsøen 25 cm
Skagerrak/Kattegat 25 cm
Bælterne 25 cm
Østersøen underområder:  

- 22-25

- 26-28

- 29-32

25 cm
25 cm
25 cm

Ringkøbing Fjord 25 cm
Limfjorden 25 cm

Ferskvand

-

Sæson

Sæson hele året. Spisekvaliteten topper i månederne oktober, november og december.

Tilberedning og ernæring

Kødet er hvidt og af samme kvalitet som rødspættens. Du kan finde opskrifter på hjemmesiden

2gangeomugen.dk

 

Isingen er en mager fisk. Den er særligt rig på jod og selen.

 

Kilde: 2gangeomugen.dk

bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"