Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Kuller

Kuller

Kendetegn

Som de fleste torskefisk har kulleren tre rygfinner og to gatfinner. Den har overbid, en lille skægtråd og en mørk sidelinie. Ryggen er mere eller mindre gråbrun eller grågrøn. Siderne er sølvgrå, og bugen er hvid. Den kendes nemt på den mørke plet over brystfinnen.

Levested og føde

Kuller lever på bunden fra 10 til 450 meters dybde - oftest på 80 til 200 meters dybde. Den er udbredt i den nordlige del af Atlanten. Den er almindelig indtil Skagerrak og Kattegat. Kulleren foretager lange vandringer.

 

Kulleren lever mest af bunddyr som slangestjerner, børsteorme og bløddyr. Den æder også gerne rogn fra fx sild eller lodde og med alderen desuden fisk. I Nordsøen bliver kulleren kønsmoden i 3-4-års-alderen. Ved Nordnorge i 4-8-års-alderen. Gydningen foregår i marts-juni i havområder med en høj saltholdighed. Derefter søger kulleren mod dybere vand.

Fangstmetode

Sammen med torsken og sejen hører kulleren til de vigtigste arter, der fiskes inden for torskefamilien. Dansk fiskeri efter kuller finder sted i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat. Siden 1996 er kuller i disse områder blevet behandlet som en bestand. Kuller fanges med bundtrawl, snurrevod og liner. Kullerfiskeriet er reguleret af kvoter og følger regulering for torsk. Flere fiskerier i Nordsøen kan tage torsk uden at fange kuller (områdeafhængigt), mens det er svært at undgå, at der tages torsk i fiskerier, der er rettet mod kuller.

Mindstemål

Saltvand

 
Nordsøen 30 cm
Skagerrak/Kattegat 27 cm
Bælterne -
Østersøen underområder:  

- 22-25

- 26-28

- 29-32

27 cm
27 cm
27 cm

Ringkøbing Fjord -
Limfjorden -

Ferskvand

-
Fredningstider

Ikke omfattet af fredningstider.

Sæson

Sæson hele året. Spisekvaliteten topper i månederne september, oktober og november.

Tilberedning og ernæring

Kødet minder meget om torskens, men flagerne er mindre, og det er en smule mere tørt. Kulleren kan erstatte torsken eller andre torskefisk i forskellige retter. Kulleren kan tilberedes på mange måder, fx koges, dampes eller grilles. Du kan finde opskrifter på hjemmesiden

2gangeomugen.dk

 

Kulleren er en mager fisk. Den er særligt rig på selen.

 

Kilde: 2gangeomugen.dk

bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"