Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Laks

Laks

Kendetegn

Laksen er en sølvskinnende slank fisk med fedtfinne. Laksen kan kendes fra havørreden på den slankere halerod, de færre pletter under sidelinien og på, at gællegitterstavene på forreste gællebue er tornformede. I forbindelse med gydningen bliver den mørkere, og hannen udvikler en tydelig kæbekrog. I forbindelse med gydedragten får hannens krop et rødligt skær, sorte og røde pletter, og huden fortykkes og bliver sej. Laks kaldes også atlantisk laks eller østersølaks afhængigt af levested. Laksen bliver normalt op til 120 cm, men den kan blive op til 150 cm.

Levested og føde

Langt det meste af den laks, du finder i detailhandlen i dag, er opdrættet laks. Laksen opdrættes i stor stil på Færøerne, i Norge, i Skotland og i Chile.

 

Med hensyn til den vilde laks, er det kun laks i Østersøen, som har betydning for det kommercielle danske fiskeri. De nuværende bestande af vilde laks i Østersøen består mest af opdrættede og udsatte fisk. De udsatte laks udgør 80-90% af fangsterne.

 

Laksen opholder sig de første 1-5 år i ferskvand, hvorefter den søger ud i havet. I havet er laksen en pelagisk vandrefisk. Efter 2-3 år i havet vandrer laksen tilbage til det sted, hvor den selv blev klækket for at gyde. Den er udbredt i den nordlige del af Atlanten og de tilstødende vandløbssystemer.

 

I ferskvand består føden af bløddyr, krebsdyr og insekter. I havet består den af rejer, fisk og blæksprutter. I juni-november vandrer de voksne fisk op i strømvand for at yngle. Æggene lægges på relativt lavt vand i små fordybninger på sten eller grusbund med hurtig strøm. Æggene klækker om foråret. De fleste af de voksne laks dør efter gydningen.

Fangstmetode

Laksen fanges på det åbne hav under dens fødevandring - hovedsageligt med langline og drivgarn. I kystområderne fanges den under dens vandring tilbage mod floderne - hovedsageligt med garn og bundgarn.

Mindstemål

Saltvand

 
Nordsøen 60 cm
Skagerrak/Kattegat 60 cm
Bælterne 60 cm
Østersøen underområder:  

- 22-25

- 26-28

- 29-32

60 cm
60 cm
60 cm

Ringkøbing Fjord 60 cm
Limfjorden 60 cm

Ferskvand

60 cm
Fredningstider

Saltvand

Periode

Farvand 

16. nov - 15. jan   Overalt (i yngledragt)*
15. sep - 28/29. feb Vadehavet
Hele året

Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde er nedfaldslaks totalfredet og Von Å

 

*I saltvand gælder fredning af laks og ørred kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt. I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

 

Ferskvand

16. november - 15. januar

Sæson

Sæson hele året. Spisekvaliteten topper i månederne juni, juli og august.

Tilberedning og ernæring

Laksen er en værdifuld spisefisk med lyserødt fast kød. Den kan bruges både som hel, fileteret og udskåret. Laksen er populær og velegnet både røget, marineret, grillet og stegt. Du kan finde opskrifter på hjemmesiden

2gangeomugen.dk

 

aksen er en fed fisk, der er rig på de sunde flerumættede fedtsyrer, n-3 fedtsyrer, som også kaldes omega-3 fedtsyrer. N-3 fedtsyrer er livsnødvendige for os mennesker og skal derfor være til stede i små mængder i vores kost. Laksen er særligt rig på jod og selen, og den har et højt indhold af D- og B12-vitamin

 

Gravide

Langt det meste af den laks, du finder i detailhandlen, er opdrætslaks, som du uden problemer kan spise rigeligt af jvf. Fødevarestyrelsens anbefaling. 

Laks fra Østersøen og den Botniske Bugt kunne tidligere have et for højt indhold af miljøgifte, pga. forurening i disse farvande. I dag er der imidlertid indført forbud imod fiskeri af store laks over 5,5 kg. i visse områder af Østersøen. Desuden er der indført påbud om, at mellemstore laks (2 – 5,5 kg) skal gennemgå en dybdetrimning, hvor fedtdepoterne og fedtvævet skæres fra. Mindre laks kan spises uden problemer. Som gravid eller ammende kan du derfor roligt spise laks fra Østersøen jvf. Fødevarestyrelsens anbefaling. 

 

Kilde: 2gangeomugen.dk

bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"