Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Lubbe (Lyssej)

Lubbe (Lyssej)

Kendetegn

Lubben minder meget om sej og torsk og kaldes også lyssej. Den kan kendes på den mørke sidelinie, der slår en bugt over brystfinnen. Derudover er lubben mere plump i kroppen end sejen. Den har en stor mund med kraftigt underbid og ingen skægtråd. Den har tre rygfinner og to bugfinner. Ryggen af fisken er brunlig eller blågrøn og siderne lysere. Gattet ligger under forreste del af første rygfinne.

 

Lubben kan blive op til 130 cm lang, men er normalt ca. 50-60 cm.

Levested og føde

Lubben lever nær bunden, ved kyster og indtil 200 meters dybde - ofte nær skibsvrag ligesom langen og havålen. Udbredt i det nordøstlige Atlanterhav ind i Barentshavet fra det nordlige Norge og Svalbard ned til Nordafrikas kyst. Almindelig i de skandinaviske farvande ind til Øresund. Den kan dog en sjælden gang træffes i den østlige Østersø.

 

Lubben lever af orme, mindre krebsdyr, havkarusser, gylter, nålefisk, ulke, sild, brisling og hundestejler.

Fangstmetode

Lubben tages som bifangst med garn og trawl.

Mindstemål

Saltvand

 
Nordsøen 30 cm
Skagerrak/Kattegat -
Bælterne -
Østersøen underområder:  

- 22-25

- 26-28

- 29-32

-
-
-

Ringkøbing Fjord -
Limfjorden -

Ferskvand

-
Fredningstider

Ikke omfattet af fredningstider.

Sæson

Sæson hele året. Spisekvaliteten topper i månederne oktober, november og december.

Tilberedning og ernæring

Kødet er groft, men fast og lyst. Luppen kan tilberedes på mange måder, fx koges, dampes eller grilles. Du kan finde opskrifter på hjemmesiden

2gangeomugen.dk

 

Lubben er en mager fisk.

 

Kilde: 2gangeomugen.dk

bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"