Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Multe (Tyklæbet multe)

Multe (Tyklæbet multe)

Kendetegn

Den tyklæbede multe er en pigfinnefisk med to adskilte rygfinner - den forreste med fire pigfinnestråler. Ryggen er blålig eller grågrøn. Siderne er sølvskinnende, og bugen er hvid. Skællene er store. Den har en lille mund med overlæbens tykkelse som øjets diameter. Hos voksne individer har overlæben hornede vorteagtige knopper. Multen bliver maksimalt ca. 80 cm.


Levested og føde

Multen færdes i småstimer langs kysterne og i brak- og ferskvand. Den er udbredt fra det sydlige Island og mellemste Norge til Senegal og Middelhavsområdet. Den vandrer nordpå i sommermånederne og er blevet en ret almindelig sommergæst langs den jyske vestkyst, i Kattegat og de indre danske farvande.

 

Multen lever af alger, plantedele og smådyr, som samles op fra bunden og sigtes fra med gællegitterstavene. Den gyder i Den Engelske Kanal og ved Irland juli-august - tidligere længere sydpå. Æg og larver er pelagiske. Fangst af 1-årige multer tyder på, at den tyklæbede multe er begyndt at yngle i Danmark. I Danmark fanges den bl.a. i bundgarn.

Sæson

Sæson hele året.

Tilberedning og ernæring

Den tyklæbede multe er en populær spisefisk i de sydlige dele af udbredelsesområdet, da den har meget velsmagende kød. Multen kan både dampes, grilles og ovnsteges.  Du kan finde opskrifter på hjemmesiden

2gangeomugen.dk

 

Multen er en halvfed fisk, der indeholder sunde enkeltumættede samt flerumættede fedtsyrer, n-3 fedtsyrer, som også kaldes omega-3 fedtsyrer.

 

Kilde: 2gangeomugen.dk

bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"