Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Rødtunge

Rødtunge

Kendetegn

Rødtungen har en aflang til oval facon med et lille hoved, som har en lille mund med tykke, lidt fremskudte læber. Skindet er rødbrunt med små skæl på oversiden og kan derfor virke ret glat. Undersiden er hvid til spættet. Rødtungen kan blive op til 65 cm, men den bliver sjældent større end 40 cm.

Levested og føde

Rødtungen lever på hård bund eller skalgrus fra 10 til 250 meters dybde, hvor de unge lever på lavere vand end de voksne. Den er udbredt fra Hvidehavet til Biscayen inklusive De Britiske Øer og Færøerne. I danske farvande er den udbredt indtil den vestlige Østersø.

 

Rødtungen lever hovedsageligt af børsteorme, men spiser også slangestjerner, rejer, snegle og muslinger.

Fangstmetode

Rødtunge fiskes med trawl, garn eller snurrevod. Fiskeriet er reguleret af kvoter.

Mindstemål

Saltvand

 
Nordsøen 26 cm
Skagerrak/Kattegat 26 cm
Bælterne 26 cm
Østersøen underområder:  

- 22-25

- 26-28

- 29-32

26 cm
26 cm
26 cm

Ringkøbing Fjord 26 cm
Limfjorden 26 cm

Ferskvand

-
Fredningstider

Ikke omfattet af fredningstider.

Sæson

Sæson hele året. Rødtungen fiskes dog mest om vinteren. Spisekvaliteten topper i månederne oktober og november.

Tilberedning og ernæring

Rødtungen har hvidt, sødligt kød. Kan bruges både som hel, filet og flået. Er god både kogt, stegt og dampet. Rødtungen smager bedst i oktober og november. Du kan finde opskrifter på hjemmesiden

2gangeomugen.dk

 

Rødtungen er en mager fisk. Den er særligt rig på selen.

 

Kilde: 2gangeomugen.dk

bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"