Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Skalle

Skalle

Kendetegn

Skallen vokser som de fleste karpefisk generelt langsomt og bliver ofte kun 5-6 centimeter lang i løbet af sit første leveår. Den kan blive op til 25 centimeter på 7-12 år.

Levested og føde

Skallen er udbredt over hele landet, hvor den lever i søer og i de nedre af vandløb samt i brakvand. Skallen er især talrig i næringsrige søer, hvor skalleyngel kan forekomme i store mængder. Skallen foretrækker åbent vand, hvor den med sine gode svømmeegenskaber ofte færdes i store stimer. I klare søer opholder skallen sig ofte langs bredden, hvorimod den udnytter hele søen i uklare søer.
 

Skalleyngel og småskaller æder næsten udelukkende dyreplankton som f.eks. små hjuldyr i den første periode efter klækningen. Efterhånden som ynglen når en størrelse af 3-4 centimeter midt på sommeren, æder de større dyreplankton, herunder dafnier og vandlopper. Større skaller er næsten altædende. Her indgår dyreplankton på lige fod med insektlarver, snegle, krebsdyr, plantedele og organisk affald.

 

Kilde:

Fiskepleje.dk

bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"