Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Skrubbe

Skrubbe

Kendetegn

Skrubbens farve på øjensiden kan variere fra mørk brungrå til gulgrå med uregelmæssige røde pletter. På blindsiden er den hvidlig og kan have brune pletter. Den kan kendes fra rødspætten på sin ru overflade og på, at kroppens bredde uden finner er under halvt så stor som længden. De fleste skrubber er højrevendte, men ikke alle. Store skrubber har desuden en spids torn ved gattet. Skrubben kan blive op til ca. 60 cm.

Levested og føde

Skrubben trives lige så godt i ferskvand som i saltvand. Den foretrækker at leve i områder med lavere saltindhold som f.eks. Østersøen og Kattegat samt Ringkøbing Fjord. Skrubben lever i tidevandszonen ned til ca. 100 meters dybde på bundtyper fra løst sand til mudder, hvor den kan grave sig ned. Den er udbredt fra Hvidehavet til Nordafrika. I danske farvande findes den langt ind i Østersøen.

 

Skrubben spiser orme, slangestjerner, små krebsdyr, krabber, små muslinger og mindre småfisk. I ferskvand kan den desuden tage insekter. Skrubben gyder om foråret i februar til maj på 20 til 50 meters dybde, hvorefter fiskene er magre og ikke så gode spisefisk.

Fangstmetode

Skrubben fanges med trawl, garn og ruser.

Mindstemål

Saltvand

 
Nordsøen 25,5 cm
Skagerrak/Kattegat 25,5 cm
Bælterne -
Østersøen underområder:  

- 22-25

- 26-28

- 29-32

23 cm
21 cm
18 cm

Ringkøbing Fjord -
Limfjorden -

Ferskvand

25,5 cm
Fredningstider

Saltvand

Periode

Farvand 

01. feb - 30. apr*  Østersøen underområde 22

 

*Gælder for hunskrubbe.

 

Ferskvand

15. februar - 14 maj**

 

**Gælder hunskrubbe, på hvilke rognsækkens bagspids strækker sig ud over midten af fiskens totallængde
 

Sæson

Sæson hele året. Spisekvaliteten topper i månederne august, september og oktober.

Tilberedning og ernæring

Kødet er grovere og løsere end rødspættens. Skrubben er bedst i efteråret. Du kan finde opskrifter på hjemmesiden

2gangeomugen.dk

 

Skrubben er en mager fisk. Den er særligt rig på jod og selen, og den har et højt indhold af B12-vitamin.

 

Kilde: 2gangeomugen.dk

bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"