Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Slethvar

Slethvar

Kendetegn

Slethvarren er en venstrevendt fladfisk, der minder meget om pighvarren. Den har skæl og føles glat i modsætning til pighvarren, som er meget ru med dens benknuder. Slethvarren er mere oval i formen og tyndere end pighvarren. Slethvarren kan ligesom pighvarren skifte farve og kamuflere sig. Normalt er øjensiden grå til mørkebrun med runde, lyse pletter, mens blindsiden er hvidlig og kan have mørkere pletter. Slethvarren kan blive op til 75 cm lang. I Nordsøen bliver den dog ikke så stor, ca. 60 cm.

Levested og føde

Slethvarren lever på blandet til sandet bund i dybder fra 5 til 50 meter. De yngste individer på lavest vand. Er udbredt i det nordøstlige Atlanterhav fra midt Norge til Nordafrika inklusive Middel- og Sortehavet. I de danske farvande findes slethvarren indtil den vestlige del af Østersøen inklusive farvandet omkring Bornholm.

 

Slethvarren æder overvejende krebsdyr, men tager også blæksprutter og fisk. Den bliver kønsmoden, når den er ca. 25-30 cm lang.

Fangstmetode

Slethvarren må fanges hele året med lokale undtagelser. Den fanges med garn og trawl. Fiskeriet er reguleret af kvoter.

Mindstemål

Saltvand

 
Nordsøen 30 cm
Skagerrak/Kattegat 30 cm
Bælterne 30 cm
Østersøen underområder:  

- 22-25

- 26-28

- 29-32

30 cm
30 cm
30 cm

Ringkøbing Fjord 30 cm
Limfjorden 30 cm

Ferskvand

-
Fredningstider

Ikke omfattet af fredningstider.

Sæson

Sæson hele året. Spisekvaliteten topper i månederne september til december.

Tilberedning og ernæring

Kødet er hvidt, fast og velsmagende. Kan bruges både flået, hel og som filet. Kan ligesom som de andre fladfisk både steges, grilles, dampes og koges. Du kan finde opskrifter på hjemmesiden

2gangeomugen.dk

 

Slethvarren er en halvfed fisk, der indeholder sunde enkeltumættede samt flerumættede fedtsyrer, n-3 fedtsyrer, som også kaldes omega-3 fedtsyrer.

 

Kilde: 2gangeomugen.dk

bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"