Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Snæbel

Snæbel

Kendetegn

Snæblen er en laksefisk, som er tæt beslægtet med den almindelige helt, som vi kender fra jyske fjorde og søer. Snæbel og helt ligner da også hinanden. Den mest iøjnefaldende forskel på snæbel og helt er, at snæblen har en spids snude, mens helten er mere butsnudet. Desuden er snæblens tænder små eller mangler, og den har ligesom helten en fedtfinne mellem ryg- og halefinne, som kun laksefisk udvikler. Snæblens skæl er sølvglinsende og betydeligt større end hos laksen og fjeldørreden.

Levested og føde

Snæblen lever i både fersk- og saltvand. I Danmark lever snæblen kun i Vadehavet og kaldes derfor også for Nordsøsnæblen.
 

Snæblen lever af plankton, store fisk og af forskellige bunddyr.

 

Kilde:

Fiskepleje.dk

Foto: Hans Ole Hansen

Fangstmetode

Snæblen er en meget sjælden fisk og er derfor totalfredet.

Mindstemål

Fredet hele året og dermed ikke omfattet af mindstemål.

Fredningstider

Fredet hele året.

bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"