Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Taskekrabbe

Taskekrabbe

Kendetegn

Taskekrabben har et bredt, ovalt, fladt skjold med afrundede takker på siderandene. Den er rød til rustbrun på oversiden og gulhvid på undersiden. Klosaksene er meget kraftige med sorte spidser. Man kan kende forskel på hunnen og hannen på halen, der er bredere hos hunnen. Skjoldets maksimale bredde er 30 cm. Skjoldet bliver sjældent over 20 cm og normalt er det mellem 15 og 20 cm.


Levested og føde

Taskekrabben foretrækker stenrev eller klippegrund. Om sommeren lever den på 1-30 meters dybde og om vinteren på 30-50 meters dybde. Den kan træffes ned til 300-400 meters dybde. Den kan vandre op til 100 km langs kysterne. Den er udbredt fra det nordlige Norges kyster, rundt om De Britiske Øer, ned langs den europæiske atlanterhavskyst. I de danske farvande findes taskekrabben i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og det nordlige Øresund.

 

Taskekrabben lever af ådsler og forskellige bunddyr bl.a. børsteorme og muslinger. Når den er ca. 12 cm bred (5-6 år gammel), bliver den kønsmoden.

Fangstmetode

Taskekrabben fanges året rundt - dog mest fra foråret til efteråret. Den fanges i tejner agnet med frisk fisk, i målrettet fiskeri med garn eller som bifangst ved garn- og trawlfiskeri.

Sæson

Sæson hele året.

Tilberedning og ernæring

Kødet er hvidt og fast i kløerne og meget velsmagende. Kødet i kroppen er brunligt og temmelig usammenhængende. Du kan finde opskrifter på hjemmesiden

2gangeomugen.dk

 

Taskekrabben hører til kategorien mager fisk. Den er særligt rig på jod, selen og zink, og den har et højt indhold af A-, E- og B12-vitamin.

 

Kilde: 2gangeomugen.dk

bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"