Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Trollingfiskeri

Denne fiskemetode kaldes også dørgefiskeri, dvs. lystfiskeri med liner, som trækkes efter en båd, der langsomt sejler fremad.

 

Der er forbud mod trolling- og dørgefiskeri fra et fartøj, der drives ved motorkraft indenfor en afstand af 100 m fra lavvandslinien i havet.

 

Spiling af redskaber

Det er forbudt at anvende selvstændige hjælperedskaber som skovle, paravaner eller lignende (herunder planer board og oter) til at spile redskabet ud til siden.

 

Uden for 100 m fra lavvandslinien samt uden for visse begrænsede områder er det tilladt at anvende visse former for spilende hjælperedskaber (paravaner). Sådanne redskaber skal være monteret direkte på linen (f.eks. Dipsy Diver, Side Planer) og der må kun anvendes ét endeagn pr. line.

 

For visse begrænsede områder i Isefjorden, Roskilde Fjord, Øresund og Køge Bugt, hvor der foregår omfattende erhvervsfiskeri, er der begrænsninger i antallet af fiskestænger pr. person og pr. båd, dvs. højst to fiskestænger pr. person – dog højst fire stænger pr. båd. Anvendelse af spilende redskaber er ikke tilladt i disse områder.

 

Du finder de fuldstændige regler i "Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand"

Viden
bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"