Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Ålekvabbe

Ålekvabbe

Mindstemål

Alle under 230 mm er fredet, bortset fra anvendelse til agn.

Fredningstider

Saltvand

Hele året*

*I Limfjorden er det på trods af nævnte fredning tilladt at lande ålekvabber i perioden 01. maj - 31. juli

Mindstemål og fredningstider for...
Fredning
bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"