Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Havørred

Havørred

Mindstemål

Saltvand

 
Nordsøen 40 cm
Skagerrak/Kattegat 40 cm
Bælterne 40 cm
Østersøen underområder:  

- 22-25

- 26-28

- 29-32

40 cm
40 cm
40 cm

Ringkøbing Fjord 40 cm
Limfjorden 40 cm

Ferskvand

40 cm
Fredningstider

Saltvand

Periode

Farvand 

16. nov - 15. jan Overalt (i yngledragt)*
15. sep - 28/29. feb Vadehavet
Hele året

I Ringkøbing, Nissum (i yngledragt) og Stadil fjorde er nedfaldshavørred totalfredet

 

*I saltvand gælder fredning af laks og ørred kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt. I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

 

Ferskvand

16. november - 15. januar

Mindstemål og fredningstider for...
Fredning
bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"