Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Helt og heltling

Helt og heltling

Mindstemål

Saltvand

 
Ringkøbing Fjord 34 cm
Alle øvrige farvande 36 cm
   

Ferskvand

36 cm

 

Fredningstider

 

Saltvand

Periode

Farvand 

01. nov - 31. jan Overalt
01. okt - 31. marts Nissum Fjord
01. nov - 28/29. feb

Ringkøbing + Stadil Fjord

 

Ferskvand

01. november - 31. januar

Mindstemål og fredningstider
Fredning