Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Hummer

Hummer

Mindstemål

Saltvand

Rygskjold længde Samlet længde

Nordsøen, herunder
Ringkøbing Fjord

og Limfjorden

8,7 cm Intet
Skagerrak
/Kattegat
7,8 cm 22 cm

Østersøen og Bælterne

Intet

21 cm

     

Ferskvand

Intet mindstemål 

 

Fredningstider

Saltvand

Periode

Farvand 

01. juli - 31. aug * Limfjorden

 

* Hummer med rogn er fredet hele året i Limfjorden.

 

Ferskvand

01. juli - 31. august

Mindstemål og fredningstider
Fredning