Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Hvilling

Hvilling

Mindstemål

Saltvand

Nordsøen, herunder
Ringkøbing Fjord

og Limfjorden

27 cm
Skagerrak/Kattegat

23 cm

Øvrige farvande Intet mindstemål
   

Ferskvand

Intet mindstemål
Fredningstider

Ikke omfattet af fredningstider.

Mindstemål og fredningstider
Fredning