Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Laks

Laks

Mindstemål

Saltvand

 
Alle farvande 60 cm
   

Ferskvand

40 cm
Fredningstider

Saltvand

Periode

Farvand 

16. nov - 15. jan   Overalt (i yngledragt)*
15. sep - 28/29. feb Vadehavet
Hele året

Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde er nedfaldslaks totalfredet og Von Å

 

*I saltvand gælder fredning af laks og ørred kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt. I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

 

Ferskvand

16. november - 15. januar

Mindstemål og fredningstider
Fredning