Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Rødspætte

Rødspætte

Mindstemål

Saltvand

 

Nordsøen, herunder
Ringkøbing Fjord

og Limfjorden

27 cm
Skagerrak/Kattegat 27 cm

Østersøen og Bælterne

25 cm

   

Ferskvand

Intet mindstemål
Fredningstider

Saltvand

 

Der er ingen aktuelle fredninger på Rødspætten.

 

Mindstemål og fredningstider
Fredning