Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Rødspætte

Rødspætte

Mindstemål

Saltvand

 
Nordsøen 27 cm
Skagerrak/Kattegat 27 cm
Bælterne 25 cm
Østersøen underområder:  

- 22-25

- 26-28

- 29-32

25 cm
25 cm
25 cm

Ringkøbing Fjord -
Limfjorden -

Ferskvand

-
Fredningstider

Saltvand

Periode

Farvand 

15. jan - 30. apr* Skagerrak, Kattegat, Limfjorden, Isefjorden, Roskilde fjord, Østersøen underområde 22 og 23

 

*Gælder for hunrødspætte 

Mindstemål og fredningstider for...
Fredning
bookmark Installer ministeriets website på din mobil.
Klik på ikonet herunder og vælg
"Føj til hjemmeskærm"