Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Snæbel

Snæbel

Mindstemål

Fredet hele året og dermed ikke omfattet af mindstemål.

Fredningstider

Fredet hele året.

Mindstemål og fredningstider
Fredning