Mere mobilt
Lystfiskeri og fisketegn
Torsk

Torsk

Mindstemål

Saltvand

 

Nordsøen, herunder
Ringkøbing Fjord

og Limfjorden

35 cm
Skagerrak/Kattegat 30 cm

Østersøen og Bælterne

35 cm

   

Ferskvand

Intet mindstemål

 

Fredningstider

Der er ikke en fredningstid for torsk, men i den vestlige Østersø (underområde 22, 23 og 24) er indført en EU-bestemt fangstbegrænsning for lyst- og fritidsfiskere: Højst 5 torsk pr. dag må tages med i land. I perioden 1. februar til 31. marts må højst 3 torsk pr. dag tages med i land.
 

Mindstemål og fredningstider
Fredning